Търсене в този блог

вторник, 14 март 2017 г.

Числото Пи – вълшебнотo число на математиката

Днес - 14 март, почитателите на математиката отбелязват Деня на числото Пи, защото датата, както я изписват американците (бел. ред. - месецът се изписва по техния стандарт преди датата) – 3-14-17, дава първите цифри от математическата константа 3,141592653.
Пи е математическа константа, която представлява отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър. Тя се използва в математиката, физиката и техниката.

Интересен аспект на числото Пи е, че е ирационално, което означава, че е безкрайно.

А ето и 3 факта за числото Пи:


1. Приблизителната стойност на Пи, изразена като обикновена дроб е 22/7.
2. Числото е известно в продължение на около 4000 години, но започва да се нарича с гръцката буква през 1700 г.

3. Денят на числото Пи за първи път е отбелязан през 1988 г. от физикът Лари Шоу, който работил в музея Експлораториум в Сан Франциско.

Независим коментар по темата:

А ето един факт, който и авторите на статията не знаят:
Напишете числото 113355. Разделете го по средата - получават се две числа - 113 и 355.
Вземете второто и го разделете на първото. Получава се числото Пи с точност до 6-тия знак след запетаята.
355/113 = 3.141592.......


препечатка от Vesti.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар